Ogólne zasady pisania pracy magisterskiej, ostatnie ustawienia cz 1

Z tego artykułu dowiesz się, jak wprowadzić przydatne ustawienia w Wordzie, dzięki czemu, pisanie pracy przebiegnie dużo szybciej.

Poniższy tekst pochodzi z darmowego rozdziału ebooka " Jak napisać, przepisać i obronić pracę dyplomową? "autorstwa Alicji Kaszyńskiej.


Wpisywanie tekstu

Zasada główna: najpierw wpisujemy, potem formatujemy.

Tworzymy w folderze: Moje dokumenty folder: Praca.


Proponuję, aby każdy rozdział pracy zapisywać jako odrębny plik (chyba, że praca ma mniej niż 40 stron, wtedy nie warto). Dzięki temu szybciej będzie przebiegało przewijanie stron, łatwiej nam będzie ogarnąć mniejsze całości, nie będziemy mieli kłopotu z odszukaniem odpowiedniego fragmentu tekstu.

Przed wpisywaniem warto sobie jeszcze ustawić kilka przydatnych opcji.

Otwieramy menu > Narzędzia > Opcje.

Jest tam kilka zakładek. Dokonujemy w nich następujących zaznaczeń:


Zapisywanie Zaznaczamy następujące funkcje:

Opcje zapisywania:

Zawsze z kopią zapasową,

Żądanie potwierdzania zapisu szablonu, Normal.dot

(staramy się nie zmieniać tego szablonu),

Zezwalaj na zapisywanie w tle,

Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia pliku

co 5 (dopisujemy) minut.


Uwaga! Zapis automatyczny jest bardzo ważny. W przypadku krótkiego nawet braku dopływu prądu plik odzyskany będzie zawierał wszystko, co się ostatnio zapisało. Jeżeli nie włączymy zapisywania automatycznego, a sami zapomnimy to zrobić przez kilka godzin, to te kilka godzin naszej pracy może pójść na marne.

Pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian. Chyba, że korzystamy ze wspólnego z kimś komputera i nie chcemy, aby przypadkowo czy specjalnie dokonał nam zmian w pliku. Wtedy tu można wpisać hasło, które będzie wymagane przy próbie jego otwarcia (hasło ochrony przed otwarciem).
Pisownia i gramatyka Zaznaczamy następujące funkcje:

Pisownia:

Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania, Proponowanie wersji poprawnych za każdym razem, Ignorowanie adresów internetowych i adresów plików,

Użyj reguł języka niemieckiego po reformie.

Proponuję pozostałych opcji nie włączać. Sprawdzanie gramatyki przez program Word jest irytujące, częściowo i dlatego, że nasze zasady gramatyczne są niekonsekwentne i pełne wyjątków, stąd lepiej to zrobić samemu czytając tekst.
Rejestracja zmian Być może nie będziemy pracować z opcją dodawania komentarzy lub wyróżniania zmian, ale na wszelki wypadek można od razu ustawić odpowiednie oznaczenia. Proponuję, aby wybrać następujące opcje:

Wstawiony tekst:

Oznaczenie: Podkreślenie

Kolor: Zielony

Usunięty tekst:

Oznaczenie: Przekreślenie

Kolor: Czerwony

Użytkownik Można sobie darować wpisy.
Zgodność Najlepiej zostawić domyślne, nie grzebać.
Położenie plików Jak poprzednio, najlepiej zostawić domyślne, nie grzebać.
Ogólne Zostawić domyślne.
Edycja Edycja Jeżeli nie są zaznaczone domyślnie, zaznaczamy: Opcje edycji:

Zamiana tekstu zaznaczonego na wpisywany, Edycja tekstu metodą "przeciągnij i upuść", Dokonywanie wcięć z lewej klawiszami Tab i Backspace

Automatyczne zaznaczanie całych wyrazów, Kliknij i wpisz:

Włącz klikanie i wpisywanie.

Trzeba też sprawdzić, czy jako domyślny styl akapitu wpisany jest: Standardowy.

OK.
Drukowanie Tu zaznaczamy tylko dwie funkcje:

Drukowanie w tle

Automatyczna zamiana papieru Letter na A4.Czytaj dalej Ogólne zasady pisania pracy magisterskiej cz2


statystyka