Style przydatne podczas pisania pracy magisterskiej

Z tego artykułu dowiesz się, czym są style oraz jak ułatwiają one szybkie formatowanie tekstu, dzięki czemu możesz oszczędzić sobie wiele godzin żmudnych poprawek, jeżeli twój promotor zaproponuje zmiany w twojej pracy.

Poniższy tekst pochodzi z darmowego rozdziału ebooka " Jak napisać, przepisać i obronić pracę dyplomową? "autorstwa Alicji Kaszyńskiej.


Style są to wzory pisma, jakie będziemy stosować w całej pracy dla: tekstu głównego, tytułów rozdziałów, tytułów podrozdziałów, podpisów pod ilustracjami i nad tabelami, cytatów itp. itd.. Oczywiście, można zmieniać styl czcionki styl akapitu, korzystając z menu Format > Czcionka oraz Format > Akapit, ale wtedy musimy pamiętać np. w rozdziale czwartym, jaki styl nadaliśmy podpisowi pod rysunkiem np. w rozdziale 1 i formatować każdorazowo tak samo kolejne podpisy. Również, jeśli zapragniemy zmienić wygląd podpisów, będziemy musieli znaleźć w tekście wszystkie, w których użyliśmy dawnego formatowania i każdy osobno poprawić. Użycie Stylu pozwala na dokonanie zmian określonego formatowania w całym rozdziale lub całej pracy przy pomocy jednej modyfikacji Stylu.


Szablon Normal, z którego zwykle korzystamy, pisząc cokolwiek w Wordzie zawiera bardzo wiele różnych stylów. Nie wszystkie musimy modyfikować do potrzeb naszej pracy. Większość używana jest automatycznie i wcale nie będziemy musieli w nie ingerować.


Warto jednak stworzyć kilka nowych. Proponuję następujące:

  • bibliografia - pozwala na zapisanie spisów bibliograficznych z 3-centymetrowym wysunięciem pierwszej linijki,
  • rozstrzelony - pozwala na wyróżnienie podtytułów, nie będących tytułami rozdziałów i podrozdziałów oraz niektórych wyrazów, np. zdefiniowanych pojęć,
  • cytat - służy do zapisania cytatu mniejszą niż reszta tekstu czcionką z wcięciami z obu stron,
  • tabela - ten styl pozwala na jednolite sformatowanie komórek wszystkich tabel,
  • toronto - styl znakomicie nadający się na wpisywane kursywą cytaty, zastosowanie ma na przykład przy analizie dokumentów, kiedy cytujemy choćby prace uczniowskie, albo wypowiedzi otwarte z ankiet,
  • uwaga do tabeli - ten styl służy do formatowania objaśnień do tabel, schematów, rysunków, fotografii, m.in. tak sformatowane są informacje o źródłach danych.

Inne wystarczy zmodyfikować, aby "praca nad pracą" przyniosła oczekiwany efekt.

Czytaj dalej Styl standardowy

statystyka