Ogólne zasady pisania pracy magisterskiej cz2

Zaczynamy pisać pracę, z wykorzystaniem stylów, które utworzyliśmy i przestrzegając pewnych reguł.

Poniższy tekst pochodzi z darmowego rozdziału ebooka " Jak napisać, przepisać i obronić pracę dyplomową? "autorstwa Alicji Kaszyńskiej.


Otwieramy menu > Plik > Nowy i wybieramy szablon: praca dyplomowa.dot (to ten, który właśnie stworzyliśmy).


Zaczynamy od tytułu pierwszego rozdziału. Będzie napisany stylem Nagłówek 1 (dzięki temu pod koniec pracy zrobimy szybko i poprawnie spis treści).

Po Enterze każda następna linijka będzie napisana stylem Standardowym. To będzie tekst właściwy naszej pracy.

Znak Enter wstawiamy wyłącznie:

  • po zakończeniu akapitu,
  • jeżeli piszemy kolejne linijki numerowanej lub wypunktowanej listy.

Uwaga!
Listę numerujemy dopiero po jej zakończeniu, najlepiej podczas formatowania rozdziału.


Jeżeli praca jest krótka i wszystkie rozdziały zapisujemy w jednym pliku, to po każdym rozdziale głównym wstawiamy znak końca sekcji (z menu > Wstaw w: Typy podziałów sekcji zaznaczamy: Następna strona) i dopiero wtedy zaczynamy wpisywać nowy rozdział.

Jeżeli w pracy posługujemy się jednakowymi tabelami, to pierwszą formatujemy od razu, a tworząc następne, kopiujemy tę pierwszą i tylko wpisujemy inne dane.

Jeżeli każda tabela jest inna, możemy najpierw zrobić je szkicowo, a potem formatować. Więcej o tym w podrozdziale o tabelach.

Jeżeli w pracy pojawiają się znaki, których nie ma na klawiaturze, korzystamy z funkcji Wstaw symbol.

  • Otwieramy w menu > Wstaw > Symbol.
  • Okno, które się otworzyło ma dwie zakładki.

Symbole

Tu znajdują się komplety różnych znaków. Wyszukujemy potrzebny i klikamy > Wstaw. Teraz wstawiamy kolejny symbol lub zamykamy okno poleceniem Zamknij.


Czytaj dalej Wypunktowanie i numerowanie


statystyka