Styl standardowy - praca magisterska

Z tego artykułu dowiesz się jak zmodyfikować styl standardowy w twoim edytorze tekstu.

Poniższy tekst pochodzi z darmowego rozdziału ebooka " Jak napisać, przepisać i obronić pracę dyplomową? "autorstwa Alicji Kaszyńskiej.Styl standardowy

Najpierw zmodyfikujemy styl standardowy, którym będziemy pisać tekst kolejnych rozdziałów naszej pracy.


 • Podświetlamy > Standardowy i klikamy na przycisk > Modyfikuj.
 • W oknie Modyfikuj styl, klikamy na przycisk Format i wybieramy > Czcionka.
 • Ustawiamy: Times New Roman, 14 pkt.
 • OK.
 • Teraz jeszcze raz klikamy na przycisk > Format i wybieramy > Akapit.
 • Ustawiamy:
 • wyrównanie: do prawej i lewej (wyjustowany),
 • wcięcia specjalne: pierwszy wiersz: 1 cm,
 • odstępy między wierszami: 1,5.
 • OK.
 • Jesteśmy znów w oknie > Modyfikuj styl.
 • Zaznaczamy pole (z lewej strony u dołu) > Dodaj do szablonu.
 • OK.


Czytaj dalej Styl cytat


statystyka